fbpx

Ana Konu

ANA KONU

Gazyon’un su kaynaklarının kurumasından dolayı sonu geliyor. Bundan dolayı kendisine en yakın su kaynakları olan bir gezegeni istila etmek zorunda.

Kendisine en yakın, hızlı bir şekilde yerleşip yeniden inşa edebileceği, geniş su kaynaklarına sahip “Dünya” ve “Delyum” gezegenleri var.

Dünya’yı istila kararı almadan önce Gazyon (İmparatorluk), Delyum’a (İlkel gezegen) saldırı düzenlemiştir. Saldırılar atmosfere girdikten sonra gerçekleştirilebiliyor. Delyum’un en dış katmanındaki atmosfer tabakası tanrıların güçleriyle yoğunlaştırılıyor, böylece dışarıdan gelen ışınlar absorbe ediliyor. Uzay gemileri girmeye kalkarlarsa parçalanıyor. Bombalar da yoğun atmosferin sürtünmesiyle göktaşı yağmuru gibi atmosferde eriyor.

Uzay gemileri kontrollü bir şekilde girdiklerinde ise evrendeki her türlü istilaya karşı dayanıklı hale gelmiş yırtıcı hayvanların ya da ejderhaların saldırısına uğruyorlar.

Bu ilkel gezegendeki Tanrılar, onların kontrol ettiği hayvanlar, ejderhalar ve volkan patlamaları istilaya imkan vermemektedir. Atmosfere girip havadan düzenlenen saldırılarda yırtıcı kuşlar ve ejderhalar uzay gemilerini parçalamaktadır. Yerden düzenlenen saldırılarda dinozorları aşmak imkansızdır. Dinozorlardaki iletişim ağı dünyadaki hayvanların ses ile iletişim kurmasından daha hızlı. Ayrıca beyinlerinin belli bir bölgesi ışık hızında manyetik dalgalar yayarak hedefi anında saptayabiliyorlar.

Tanrıların ve dinozorların manyetik alan oluşumlarıyla ve yerkürenin yeniden şekillenmesi ile sayısız volkan patlaması yaşanmakta. Bu volkan patlamaları kara hareketine imkan vermemektedir.

Gazyon, en ilkel gezegen olan Delyum’u istila edememekte ve binlerce yıldır bu uğurda büyük kayıplar vermektedir. Bu sebepten dolayı Gazyon’un imparatoru istemeyerek de olsa Delyum’a saldırı düzenlemeyi bırakmış ve Dünya’yı istila etme kararı almıştır.  

1962 yılında bir Gazyon uzay aracının dünyaya çarpması ile NASA’nın Gazyon gezegeni ile iletişimi başlamıştır. Olay basında hemen örtbas edilmiştir.

Gazyon gezegeni İmparatoru Dünya’ya 50 yıllık bir tahliye planı yapar. Dünya’yı yöneten ailelerin, bilim adamlarının ve 100 milyon seçilmiş insanın Yeni Dünya’da yaşayabileceğini söyler. Diğer tüm insanlar ise öldürülecektir. 

Dünya’nın bu teklifi kabul etmemesi durumunda dünya istila edilecek ve tek bir insan dahi hayatta kalmayacaktır. 

Dünya’nın önde gelen aileleri, CIA ve diğer gizli örgütler teklifi kabul etmişlerdir. Zamanın başkanı John Kennedy ise teklifi kabul etmemekte ve direnmektedir.

 

Kennedy bu gerçeği daha fazla saklamak istemez, üzerinde oluşan baskı günden güne artar ve artık bu gerçeği halka açıklamak ister. Bu sorunun sadece 6 ülkenin başkanı ile gizli kapılar ardında pazarlık yapılarak çözülebilecek bir konu olmadığına inanır. Bu sorunu tüm Dünya ülkeleri ile paylaşmakta kararlıdır. 

Kennedy çok kararlıdır ve 1963 yılında Dallas’ta bu gerçeği tüm Dünya’ya duyurmak ister. Yapılan baskılar Kennedy’i vazgeçiremez. Ancak Kennedy, Dallas’ta açıklama yapacağı gün suikaste uğrar ve ölür.

Kennedy’nin ölümünden sonra Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere ve Kore toplanır; yeni dünya düzeni, uzaylılar ile beraber yaşam ve 100 milyon insan seçimi için konuşurlar.

Kurulan komisyona uzay bilimci Profesör Wallis ve viroloji uzmanı Profesör Kumar başkanlık yapar. Profesörler tek çarenin teslimiyet olmayacağını düşünmektedir. Eğer Gazyon başka bir gezegeni istila etmesi gerekiyorsa bu sadece Dünya mı olmak zorundadır? Dünya ile aynı koşullara sahip başka bir gezegen bulunabilir ve Gazyon, orayı istila edebilir tezini öne sürmektedir. Profesör Kumar ise komisyona ellerindeki virüsler hakkında bilgiler ve olası bir biyolojik savaşta Dünya’nın yenilme ihtimalinin düşük olduğunu aktarır.

Komisyon Gazyon İmparatoru ile iletişime geçer. İmparator tüm galaksiyi araştırdıklarını ve kendilerine yakın yeniden inşa edebilecekleri, geniş su yataklarına sahip “Dünya” ve Dünya’dan çok daha ilkel bir gezegen olan Delyum’un olduğunu söyler ve binlerce yıldır Delyum ile olan savaşlarını anlatır.

Profesör Wallis bu gezegen hakkında detaylı bilgiler ve 24 ay gibi bir süre ister. Gazyon İmparatorluğu tüm verileri paylaşır ve bu verilen sürenin son süre olduğunu komisyona hatırlatır. Bu süre imparatorunda işine gelmiştir çünkü olası bir biyolojik savaşta Dünya ile nasıl başa çıkacağını planlaması gerekmektedir.

Profesör Wallis ve ekibi Delyum gezegenin tüm oluşumlarının ve koşullarının Dünya ile aynı olduğunu görür. Dinozorların oluşum süreci, yeryüzünün oluşum süreci ve yaşanan doğa olayları. Sanki bu Delyum, Dünya’nın ilkel bir paralel gezegenidir. 

Bu durumda muhtemelen 10 bin ile 30 bin yıl içinde büyük bir asteroid yeryüzüne çarpacak ve tüm yaşam yok olacaktır.

Bu durumda Gazyon savaşa girmeyerek ve kimseyi öldürmeyerek bu asteroid çarpmasından sonra gezegeni istila edebilir.

Tüm veriler İmparator ile paylaşılır. İmparator, yapılan incelemeleri bilim adamları ile paylaşır ve tezin doğru olduğu kanısına varılır. Delyum, Dünya’nın ilkel bir paralel gezegenidir. Böylece Delyum ile bir daha savaşmaya veya Dünya’yı istila etmeye gerek yoktur.

Profesörün içi rahatlamıştır. Çalışmalarına ağırlık verip ekibiyle birlikte paralel evren araştırmasına girer.

Bu haber imparatorda ve Dünya’nın ileri gelen ailelerinde büyük bir mutluluk yaratır. Gazyon’un baş düşmanlarından biri olan Matun Gezegeni’nin İmparatoru ise bu duruma çok sinirlenir. Tüm planları Gazyon Gezegeni’nin su sıkıntıları çekmeye ve iç çatışmaların çıkmaya başlaması üzerinedir. Bu durumda galaksinin ikinci en büyük gezegeni olan Matun sistemin başına geçecektir. 

Matun imparatoru hain bir plan yapar. Eğer Gazyon gezegeninin su kaynakları beklenenden önce tükenmeye başlarsa Gazyon’un başka seçeneği olmayacağı için tekrar savaşa gireceğini düşünür.

Gazyon imparatoru ile kardeşinin arası çok iyi değildir. Gazyon İmparatoru’nun kardeşi, kendisinin daha yetenekli olduğunu ve asıl imparatorluğun onun hakkı olduğunu düşünür.

Matun imparatorluğu bu durumdan istifaden imparatorun kardeşi ile bir anlaşma yapar. Yeraltındaki devasa su kaynaklarına saldırılar düzenlenecek ve suç asilerin üzerine atılacaktır. Su rezervleri 100 bin yıldan aşağı düşerse Gazyon gezegeni mecburen Dünya veya Delyum ile savaşa girmek zorunda kalacaktır. Ayrıca su kaynaklarını kuruttuğunu düşündükleri asilerle karşı karşıya gelecek ve bir yandan iç çatışma da çıkmış olacaktır.

Matun gezegeni imparatorun kardeşi ile hain planını gerçekleştirir ve su kaynaklarına saldırılar düzenler ve ciddi hasarlar verir. Asilerle imparatorluk arasında amansız bir çatışma da boy gösterir. 

İmparator zor günler geçiriyordur. Dünya ile bir anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmayı bozan tarafta olmak istemiyordur. İmparator, Dünya ile iletişime geçer ve bu durumu anlatır. Komite, imparatora Delyum’un yok edilmesinde yardım etmeyi önerir. Dünya’nın biyolojik desteğiyle Delyum kolayca yok edilebilir.

Dünya ile Gazyon bir anlaşma yaparlar. Gazyon Amerika’nın Nevada çölünde bulunan 51. Bölge’de özel bir üs kuracak ve saldırıları buradan yönetecektir. Dünya’nın ilgisini farklı yerlere çekmek için de orta doğuda büyük savaşlar çıkarılacaktır. Yapılan tüm planlamalar Dünya nüfusunun azaltılması, iç çatışmalar ve savaş üzerinedir.

Bu anlaşmayı öğrenen Matun imparatoru bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Dünya ile Gazyon arasındaki anlaşmayı mutlaka bozmalı ve Dünya’nın biyolojik silahlarını ele geçirmelidir.

Matun imparatoru, Rusya ve Çin ile iletişime geçer. Gazyon ile anlaşmanın sona ermesini ve Dünya ile Matun gezegeninin anlaşma yapmasını ister. Bunun karşılığında yeni kurulacak dünya düzeninde Amerika ve Avrupa devre dışı bırakılacaktır. Matun Dünya’nın iç işlerine karışmayacak ve tüm Dünya’yı Rusya ve Çin yönetecektir. Teklifi Rusya ve Çin kabul ederler.

Matun gezegeni, Gazyon imparatorunun kardeşinin yardımı ile Dünya’ya, Gazyon’un güneş sistemine çok yakın bir yerde bulunan gizli savaş üssünden bir meteor yağmuru yollar. İmparatorun kardeşi, abisine bir kez daha ihanet etmiştir.  

Meteor yağmurunun geldiği yeri araştıran komisyon, Gazyon’un daha önce bildirdiği hiçbir uydu teleskobunda gözükmeyen savunma üssünden geldiğini anlar. Meteor yağmuru Dünya’ya pek bir hasar vermeyecek bile olsa komisyonun güveni sarsılır ve bu yapılan tahrik saldırısının amacını anlayamaz.

Meteor yağmurunun yanında uzay gemileri görülür. Bu uzay gemileri Matun gezegeninin gemileridir.  Matun ordusu meteor yağmurunu bir tehlike oluşturmadan imha eder.

Amerika, İngiltere, Kore, Çin, Rusya ve Hindistan acil durum değerlendirmesi yapar.  Çin ve Rusya’nın konseyde baskı uygulaması sonucunda Gazyon ile yapılan anlaşma iptal edilmek istenmektedir.  

Gazyon imparatoru tüm bu olup bitenlere bir anlam veremez. Sağlık sorunları ve iç savaşla uğraşırken kardeşini Dünya ile iletişime geçmesi için yollar. Saldırıyı Gazyon gezegeninin yapmadığını ve olayın araştırılacağını aktarmasını ister.

İmparatorun hain kardeşi Dünya’ya gelir ve aksine saldırıyı kabul edip Dünya’yı tehdit eder. İlişkiler iyice kopma noktasına gelmiştir.

Bu toplantıdan hemen sonra Matun gezegeni başkanı Dünya ile iletişim kurar ve onlara koruma sözü verir. Gazyon imparatoru hiçbir şekilde Dünya’ya saldıramayacaktır. Matun Gezegeni onları olası bir saldırıdan koruyacaktır. Matun gezegeni, Rusya ve Çin’in planları harfiyen işlemiştir. 

Gazyon imparatoru asilerle iç savaş halindedir. Dünyaya olası bir saldırı düzenlenmesinde Matun gezegenine karşı savaşırsa galaksi sisteminden destek alamayacaktır. Zaten içeride asiler çok ciddi yaralar vermektedir.

Matun başkanının planıysa çok farklıdır. Dünya’yı ilkel Delyum Gezegeni’nin istilası için kullanacak, istiladan sonra Dünya ile olan anlaşmasını bitirecek ve Dünya’yı da istila edecektir. Bu sürede Gazyon imparatorluğu kaybedecek ve Matun başkanı yeni imparator olacaktır.

tr_TRTurkish